حفره های امنیتی

حرفه امنیتی معرفی شده شرکت HPE در ژوئیه 2021

حرفه امنیتی معرفی شده شرکت HPE در ژوئیه 2021 1

شرکت HPE حفره امنیتی تازه ای را که در پلتفرم محصولات سخت افزاری این شرکت در ژوئیه 2021 یافت شده است با نام های

PHP 7.3.15-3 – \’PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS\’ Session Data Injection

معرفی کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک ها کلیک کنید.

حفره های امنیتی HPE در ژوئن 2021

شرکت HPE سه حفره امنیتی را که در پلتفرم محصولات سخت افزاری این شرکت در ژوئن 2021 یافت شده است با نام های

PHP 8.1.0-dev – \’User-Agentt\’ Remote Code Execution

OpenEMR 5.0.1.3 – \’/portal/account/register.php\’ Authentication Bypass

phpAbook 0.9i – SQL Injection

معرفی کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک ها کلیک کنید.

 

به روزرسانی سیسکو

به روزرسانی سیسکو 9

شرکت سیسکو در سال 2020 چندین آسیب پذیری را در محصولات خود رفع کرده است. که به ترتیب تاریخ انتشار در جدول زیر آمده است

PlatformTypeDAVTitleDate
HardwareWebAppsCisco ASA 9.14.1.10 and FTD 6.6.0.1 – Path Traversal (2)2020-12-15
HardwareRemoteCisco 7937G – DoS/Privilege Escalation2020-11-16
HardwareWebAppsCisco ASA and FTD 9.6.4.42 – Path Traversal2020-10-12
HardwareWebAppsCisco Adaptive Security Appliance Software 9.7 – Unauthenticated Arbitrary File Deletion2020-07-29
HardwareWebAppsCisco Adaptive Security Appliance Software 9.11 – Local File Inclusion2020-07-28
HardwareDoSCisco IP Phone 11.7 – Denial of service (PoC)2020-04-17

منبع : https://www.exploit-db.com